Ochrana osobných údajov

Táto "Ochrana osobných údajov" popisuje, ako reštaurácia Bron ("my" alebo "nás") zbiera, používa a chráni osobné informácie poskytnuté našimi zákazníkmi ("vy" alebo "používatelia") pri rezervácii stola prostredníctvom našej webovej stránky. Týmto sa zaväzujeme rešpektovať vaše súkromie a zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov.
1. Zbierané informácie:
Pri rezervácii stola na našej webovej stránke zbierame nasledovné osobné údaje:
1.1 Meno: Zbierame vaše celé meno na identifikáciu rezervácie.
1.2 Telefónne číslo: Zbierame vaše telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s rezerváciou, ak je to potrebné.
1.3 Emailová adresa: Zbierame vašu emailovú adresu, aby sme vám mohli zaslať potvrdenie rezervácie, prípadné aktualizácie alebo komunikáciu.
2. Spôsob zhromažďovania údajov:
Na zhromažďovanie a spracovanie vyššie uvedených osobných údajov používame službu Formspark, ktorá je bezpečnou treťou stranou. Formspark nám pomáha bezpečne zhromažďovať vaše údaje a zabezpečuje súlad so všetkými príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
3. Účel spracovania údajov:
Vaše osobné údaje zbierame z nasledovných dôvodov:
3.1 Rezervácia stola: Hlavným účelom zhromažďovania vašich osobných údajov je umožniť rezerváciu stola v našej reštaurácii. Informácie, ktoré poskytnete, používame na potvrdenie vašej rezervácie a na komunikáciu s vami ohľadom akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií týkajúcich sa vášho rezervovaného stola.
3.2 Komunikácia: Vašu emailovú adresu alebo telefónne číslo môžeme použiť na kontaktovanie vás v súvislosti s vašou rezerváciou, ako napríklad na potvrdenie alebo aktualizáciu údajov, riešenie otázok alebo problémov, ktoré by mohli nastať.
3.3 Analýza a zlepšovanie: Môžeme analyzovať zhromaždené údaje, ako napríklad agregovanú štatistiku rezervácií, aby sme lepšie porozumeli preferenciám našich zákazníkov a zlepšili naše služby. Táto analýza sa však vykonáva spôsobom, ktorý vás osobne neidentifikuje.
4. Uchovávanie údajov:
Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu potrebnú na splnenie účelov uvedených v tejto ochrane osobných údajov, alebo po dobu vyžadovanú príslušnými zákonmi. Ak údaje už nie sú potrebné, bezpečne ich vymažeme alebo anonymizujeme.
5. Bezpečnosť údajov:
S osobnými údajmi zaobchádzame zodpovedne a zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ich ochranu pred neoprávneným prístupom, strátou, zmenou alebo zverejnením. Naša webová stránka používa štandardné šifrovacie technológie, aby zabezpečila bezpečný prenos vašich osobných údajov.
6. Zdieľanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje nepredávame, neprenajímame ani nezverejňujeme tretím stranám na účely marketingu. Avšak, môžeme zdieľať vaše údaje so spoľahlivými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať našu webovú stránku a poskytovať naše služby. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní chrániť vaše osobné údaje a môžu ich používať iba v súlade s našimi pokynmi.
7. Vaše práva:
Ako používateľ máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov, vrátane práva na prístup, opravu alebo vymazanie vašich údajov. Ak chcete uplatniť tieto práva alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany súkromia, obráťte sa na nás pomocou informácií uvedených na konci tejto ochrany osobných údajov.
8. Aktualizácie ochrany osobných údajov:
Ochrana osobných údajov môže byť čas od času aktualizovaná na základe zmien v našich postupoch spracovania údajov ale i zákonných požiadaviek. Ak dôjde k aktualizácii, budeme ju zverejňovať na našej webovej stránke a nové pravidlá budú okamžite účinné.
9. Kontakt:
Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo požiadavky týkajúce sa tejto ochrany osobných údajov alebo našich postupov spracovania údajov, prosím, kontaktujte nás na:
Reštaurácia Bron
Adresa: Letná 31/45, 052 01, Spišská Nová Ves
Email: info@bron.sk
Telefón: +421 950 537 686
Naposledy aktualizované: 10.7.2023 v Spišskej Novej Vsi

Ochrana osobných údajov

Táto "Ochrana osobných údajov" popisuje, ako reštaurácia Bron ("my" alebo "nás") zbiera, používa a chráni osobné informácie poskytnuté našimi zákazníkmi ("vy" alebo "používatelia") pri rezervácii stola prostredníctvom našej webovej stránky. Týmto sa zaväzujeme rešpektovať vaše súkromie a zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov.
1. Zbierané informácie:
Pri rezervácii stola na našej webovej stránke zbierame nasledovné osobné údaje:
1.1 Meno: Zbierame vaše celé meno na identifikáciu rezervácie.
1.2 Telefónne číslo: Zbierame vaše telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s rezerváciou, ak je to potrebné.
1.3 Emailová adresa: Zbierame vašu emailovú adresu, aby sme vám mohli zaslať potvrdenie rezervácie, prípadné aktualizácie alebo komunikáciu.
2. Spôsob zhromažďovania údajov:
Na zhromažďovanie a spracovanie vyššie uvedených osobných údajov používame službu Formspark, ktorá je bezpečnou treťou stranou. Formspark nám pomáha bezpečne zhromažďovať vaše údaje a zabezpečuje súlad so všetkými príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
3. Účel spracovania údajov:
Vaše osobné údaje zbierame z nasledovných dôvodov:
3.1 Rezervácia stola: Hlavným účelom zhromažďovania vašich osobných údajov je umožniť rezerváciu stola v našej reštaurácii. Informácie, ktoré poskytnete, používame na potvrdenie vašej rezervácie a na komunikáciu s vami ohľadom akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií týkajúcich sa vášho rezervovaného stola.
3.2 Komunikácia: Vašu emailovú adresu alebo telefónne číslo môžeme použiť na kontaktovanie vás v súvislosti s vašou rezerváciou, ako napríklad na potvrdenie alebo aktualizáciu údajov, riešenie otázok alebo problémov, ktoré by mohli nastať.
3.3 Analýza a zlepšovanie: Môžeme analyzovať zhromaždené údaje, ako napríklad agregovanú štatistiku rezervácií, aby sme lepšie porozumeli preferenciám našich zákazníkov a zlepšili naše služby. Táto analýza sa však vykonáva spôsobom, ktorý vás osobne neidentifikuje.
4. Uchovávanie údajov:
Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu potrebnú na splnenie účelov uvedených v tejto ochrane osobných údajov, alebo po dobu vyžadovanú príslušnými zákonmi. Ak údaje už nie sú potrebné, bezpečne ich vymažeme alebo anonymizujeme.
5. Bezpečnosť údajov:
S osobnými údajmi zaobchádzame zodpovedne a zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ich ochranu pred neoprávneným prístupom, strátou, zmenou alebo zverejnením. Naša webová stránka používa štandardné šifrovacie technológie, aby zabezpečila bezpečný prenos vašich osobných údajov.
6. Zdieľanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje nepredávame, neprenajímame ani nezverejňujeme tretím stranám na účely marketingu. Avšak, môžeme zdieľať vaše údaje so spoľahlivými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať našu webovú stránku a poskytovať naše služby. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní chrániť vaše osobné údaje a môžu ich používať iba v súlade s našimi pokynmi.
7. Vaše práva:
Ako používateľ máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov, vrátane práva na prístup, opravu alebo vymazanie vašich údajov. Ak chcete uplatniť tieto práva alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany súkromia, obráťte sa na nás pomocou informácií uvedených na konci tejto ochrany osobných údajov.
8. Aktualizácie ochrany osobných údajov:
Ochrana osobných údajov môže byť čas od času aktualizovaná na základe zmien v našich postupoch spracovania údajov ale i zákonných požiadaviek. Ak dôjde k aktualizácii, budeme ju zverejňovať na našej webovej stránke a nové pravidlá budú okamžite účinné.
9. Kontakt:
Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo požiadavky týkajúce sa tejto ochrany osobných údajov alebo našich postupov spracovania údajov, prosím, kontaktujte nás na:
Reštaurácia Bron
Adresa: Letná 31/45, 052 01, Spišská Nová Ves
Email: info@bron.sk
Telefón: +421 950 537 686
Naposledy aktualizované: 10.7.2023 v Spišskej Novej Vsi

Ochrana osobných údajov

Táto "Ochrana osobných údajov" popisuje, ako reštaurácia Bron ("my" alebo "nás") zbiera, používa a chráni osobné informácie poskytnuté našimi zákazníkmi ("vy" alebo "používatelia") pri rezervácii stola prostredníctvom našej webovej stránky. Týmto sa zaväzujeme rešpektovať vaše súkromie a zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov.
1. Zbierané informácie:
Pri rezervácii stola na našej webovej stránke zbierame nasledovné osobné údaje:
1.1 Meno: Zbierame vaše celé meno na identifikáciu rezervácie.
1.2 Telefónne číslo: Zbierame vaše telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s rezerváciou, ak je to potrebné.
1.3 Emailová adresa: Zbierame vašu emailovú adresu, aby sme vám mohli zaslať potvrdenie rezervácie, prípadné aktualizácie alebo komunikáciu.
2. Spôsob zhromažďovania údajov:
Na zhromažďovanie a spracovanie vyššie uvedených osobných údajov používame službu Formspark, ktorá je bezpečnou treťou stranou. Formspark nám pomáha bezpečne zhromažďovať vaše údaje a zabezpečuje súlad so všetkými príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
3. Účel spracovania údajov:
Vaše osobné údaje zbierame z nasledovných dôvodov:
3.1 Rezervácia stola: Hlavným účelom zhromažďovania vašich osobných údajov je umožniť rezerváciu stola v našej reštaurácii. Informácie, ktoré poskytnete, používame na potvrdenie vašej rezervácie a na komunikáciu s vami ohľadom akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií týkajúcich sa vášho rezervovaného stola.
3.2 Komunikácia: Vašu emailovú adresu alebo telefónne číslo môžeme použiť na kontaktovanie vás v súvislosti s vašou rezerváciou, ako napríklad na potvrdenie alebo aktualizáciu údajov, riešenie otázok alebo problémov, ktoré by mohli nastať.
3.3 Analýza a zlepšovanie: Môžeme analyzovať zhromaždené údaje, ako napríklad agregovanú štatistiku rezervácií, aby sme lepšie porozumeli preferenciám našich zákazníkov a zlepšili naše služby. Táto analýza sa však vykonáva spôsobom, ktorý vás osobne neidentifikuje.
4. Uchovávanie údajov:
Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu potrebnú na splnenie účelov uvedených v tejto ochrane osobných údajov, alebo po dobu vyžadovanú príslušnými zákonmi. Ak údaje už nie sú potrebné, bezpečne ich vymažeme alebo anonymizujeme.
5. Bezpečnosť údajov:
S osobnými údajmi zaobchádzame zodpovedne a zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ich ochranu pred neoprávneným prístupom, strátou, zmenou alebo zverejnením. Naša webová stránka používa štandardné šifrovacie technológie, aby zabezpečila bezpečný prenos vašich osobných údajov.
6. Zdieľanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje nepredávame, neprenajímame ani nezverejňujeme tretím stranám na účely marketingu. Avšak, môžeme zdieľať vaše údaje so spoľahlivými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať našu webovú stránku a poskytovať naše služby. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní chrániť vaše osobné údaje a môžu ich používať iba v súlade s našimi pokynmi.
7. Vaše práva:
Ako používateľ máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov, vrátane práva na prístup, opravu alebo vymazanie vašich údajov. Ak chcete uplatniť tieto práva alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany súkromia, obráťte sa na nás pomocou informácií uvedených na konci tejto ochrany osobných údajov.
8. Aktualizácie ochrany osobných údajov:
Ochrana osobných údajov môže byť čas od času aktualizovaná na základe zmien v našich postupoch spracovania údajov ale i zákonných požiadaviek. Ak dôjde k aktualizácii, budeme ju zverejňovať na našej webovej stránke a nové pravidlá budú okamžite účinné.
9. Kontakt:
Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo požiadavky týkajúce sa tejto ochrany osobných údajov alebo našich postupov spracovania údajov, prosím, kontaktujte nás na:
Reštaurácia Bron
Adresa: Letná 31/45, 052 01, Spišská Nová Ves
Email: info@bron.sk
Telefón: +421 950 537 686
Naposledy aktualizované: 10.7.2023 v Spišskej Novej Vsi

Ochrana osobných údajov

Táto "Ochrana osobných údajov" popisuje, ako reštaurácia Bron ("my" alebo "nás") zbiera, používa a chráni osobné informácie poskytnuté našimi zákazníkmi ("vy" alebo "používatelia") pri rezervácii stola prostredníctvom našej webovej stránky. Týmto sa zaväzujeme rešpektovať vaše súkromie a zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov.
1. Zbierané informácie:
Pri rezervácii stola na našej webovej stránke zbierame nasledovné osobné údaje:
1.1 Meno: Zbierame vaše celé meno na identifikáciu rezervácie.
1.2 Telefónne číslo: Zbierame vaše telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s rezerváciou, ak je to potrebné.
1.3 Emailová adresa: Zbierame vašu emailovú adresu, aby sme vám mohli zaslať potvrdenie rezervácie, prípadné aktualizácie alebo komunikáciu.
2. Spôsob zhromažďovania údajov:
Na zhromažďovanie a spracovanie vyššie uvedených osobných údajov používame službu Formspark, ktorá je bezpečnou treťou stranou. Formspark nám pomáha bezpečne zhromažďovať vaše údaje a zabezpečuje súlad so všetkými príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
3. Účel spracovania údajov:
Vaše osobné údaje zbierame z nasledovných dôvodov:
3.1 Rezervácia stola: Hlavným účelom zhromažďovania vašich osobných údajov je umožniť rezerváciu stola v našej reštaurácii. Informácie, ktoré poskytnete, používame na potvrdenie vašej rezervácie a na komunikáciu s vami ohľadom akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií týkajúcich sa vášho rezervovaného stola.
3.2 Komunikácia: Vašu emailovú adresu alebo telefónne číslo môžeme použiť na kontaktovanie vás v súvislosti s vašou rezerváciou, ako napríklad na potvrdenie alebo aktualizáciu údajov, riešenie otázok alebo problémov, ktoré by mohli nastať.
3.3 Analýza a zlepšovanie: Môžeme analyzovať zhromaždené údaje, ako napríklad agregovanú štatistiku rezervácií, aby sme lepšie porozumeli preferenciám našich zákazníkov a zlepšili naše služby. Táto analýza sa však vykonáva spôsobom, ktorý vás osobne neidentifikuje.
4. Uchovávanie údajov:
Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu potrebnú na splnenie účelov uvedených v tejto ochrane osobných údajov, alebo po dobu vyžadovanú príslušnými zákonmi. Ak údaje už nie sú potrebné, bezpečne ich vymažeme alebo anonymizujeme.
5. Bezpečnosť údajov:
S osobnými údajmi zaobchádzame zodpovedne a zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ich ochranu pred neoprávneným prístupom, strátou, zmenou alebo zverejnením. Naša webová stránka používa štandardné šifrovacie technológie, aby zabezpečila bezpečný prenos vašich osobných údajov.
6. Zdieľanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje nepredávame, neprenajímame ani nezverejňujeme tretím stranám na účely marketingu. Avšak, môžeme zdieľať vaše údaje so spoľahlivými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať našu webovú stránku a poskytovať naše služby. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní chrániť vaše osobné údaje a môžu ich používať iba v súlade s našimi pokynmi.
7. Vaše práva:
Ako používateľ máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov, vrátane práva na prístup, opravu alebo vymazanie vašich údajov. Ak chcete uplatniť tieto práva alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany súkromia, obráťte sa na nás pomocou informácií uvedených na konci tejto ochrany osobných údajov.
8. Aktualizácie ochrany osobných údajov:
Ochrana osobných údajov môže byť čas od času aktualizovaná na základe zmien v našich postupoch spracovania údajov ale i zákonných požiadaviek. Ak dôjde k aktualizácii, budeme ju zverejňovať na našej webovej stránke a nové pravidlá budú okamžite účinné.
9. Kontakt:
Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo požiadavky týkajúce sa tejto ochrany osobných údajov alebo našich postupov spracovania údajov, prosím, kontaktujte nás na:
Reštaurácia Bron
Adresa: Letná 31/45, 052 01, Spišská Nová Ves
Email: info@bron.sk
Telefón: +421 950 537 686
Naposledy aktualizované: 10.7.2023 v Spišskej Novej Vsi